List of EADI Members by Country

EADI’s membership consists of organisations and natural persons (professionals, students).

More about EADI Membership

Institutional and Associate Members

Members in Romania

  • European Institute of Romania (EIR)

    EIR website

    The European Institute of Romania (EIR) is a public institution whose aim is to assist the public administration, the business environment and civil society in understanding and assuming the elements that Romania's accession to the European Union involves.

  • Institute for World Economy, Romanian Academy (IEM)

    IEM website

    Institutul de Economie Mondială (IEM) este parte a Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române şi a fost acreditat ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, conform HG 551 /2007 şi prin decizia ANCS nr. 9688/ 30.06.2008. Activitatea IEM se desfăşoară în sediul din Bucureşti, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5. cod poştal 050711, tel/fax: +40-21-318.24.54, tel: +40-21-318.24.55, e-mail: office@iem.ro, adresa web: www.iem.ro

All Countries

Total number of members: 126